Innflytting i veksthusfjøset


Omsider er det kommet dyr i fjøset, vi har flytta ut fem mødre med kalver, det er foreløpig noen midlertidige løsninger, vannforsyning er badekar og manuell etterfylling med slange, og vi måtte bore hull med borhammer og sette ned lettpåler for å få gjerde rundt foringsplassen. Det ser ut til at dyra trives, selv om det blir litt urolig før alle har funnet seg til rette, og mødre og barn har funnet hverandre.

Kalvegjømme er av velkjent „bonkvalitet“, men kalvene fant det ihvertfall fort!

Foring ute i forkasse med tak og fanggitter, strør med flis, og regner med det blir regelmessige runder med jordfreseren.