Høstetid


Da er det tid for innhøsting, vi må snart tømme fjøset for kompost og planter, så kyrne får tilbake liggehallen før vinteren kommer.

Det ble ikke noen stor avling i år, men vi finner da noe som er blitt stort og modent!